Edutainment

MADlab probeert altijd vooruitstrevend te zijn en te werken met innovatieve technieken. We zijn er van overtuigd dat projection mapping niet alleen voor de entertainment industrie, maar ook voor de communicatie en educatieve industrie erg interessant is. Stagiair Yoni Wentzel heeft daarom bij MADlab intern onderzoek gedaan naar projection mapping voor educatieve doeleinden.
Voor dit specifieke onderzoek is er gekozen om een toepassing te creëren die bij uitstek geschikt is als learning tool voor basisschoolleerlingen. We zijn er in geslaagd om met behulp van projection mapping te projecteren op een torso van een mannequin, en op deze manier de werking van het menselijk lichaam te visualiseren. Middels deze vernieuwende technologie en moderne lesstof worden hedendaagse leerlingen gemotiveerd zich meer te interesseren voor een onderwerp. Het gewenste effect is dat de leerling meer beleving ervaart en de informatie beter opslaat.

FabLab Arnhem

De beamers projecteren 3D animaties van de menselijke anatomie op zowel de voor- als achterkant van een torso. Bij projection mapping worden onregelmatige vlakken van een object gebruikt om passende animaties te maken. Om de fysieke torso van 3D content te voorzien, hebben wij ons moeten verdiepen in 3D scannen. Hiervoor zijn we met de torso afgereisd naar het FabLab te Arnhem; een zogeheten experimenteerlab, waar met behulp van digitaal aangestuurde machines (bijna) alles kan worden gemaakt op het gebied van design en 3D. Met de kennis en expertise van FabLab waren we in staat om de benodigde 3D scans te maken.

De praktijk

De installatie met de twee beamers en de torso is vervolgens getest bij de leerlingen van twee basisscholen. Eerst werd er alleen op de voorzijde van de torso geprojecteerd. Daarna konden de leerlingen een projectie op de voor- en achterzijde ervaren.
Onderstaande video laat zien hoe ons werk zich heeft vertaald naar een spectaculaire biologieles voor leerlingen uit groep 6 en 7. Maar liefst 81% van de leerlingen gaf de voorkeur aan de dubbele projectie. Bovendien bleek het tijdsbesef behoorlijk te zijn verminderd; 79% van de leerlingen was van mening dat de les erg snel voorbij ging. Daarnaast gaf 94% van de leerlingen aan dat zij de les met projection mapping leuker vond dan een reguliere les. Naast de leerlingen, bleken ook de docenten uitermate geïnteresseerd in het vernieuwende lesmateriaal wegens het rustgevende effect van projection mapping op zowel reguliere, als autistische en ADHD leerlingen. Uit de testresultaten kwam namelijk naar voren dat projection mapping de concentratie van high energy en moeilijk lerende kinderen sterk verbetert, met als gevolg dat de hele klas zich beter kan focussen op de geprojecteerde lesstof.