Over

MADlab

MADlab is een Media Laboratory gevestigd in Almelo. Een broedplaats voor mooie en grensverleggende toepassingen op het gebied van nieuwe media, met gebruik van innovatieve technieken op het gebied van (interactieve) film, animatie, augmented reality, virtual reality, mixed reality, projection mapping en/of een combinatie van technieken.

MADlab is een samenwerkingsconcept van film/ animatie/grafische studio MAD, technische studio 100%FAT en programmeer studio Recreate. Het resultaat is een unieke mix van content, sensoren en actuatoren die van interactiviteit een zintuiglijke ervaring maken. Samen hebben we als doel projecten een podium te bieden waarbij innovatie als thema centraal staat.

Door snel in te spelen op de nieuwste innovaties zijn we in staat uw boodschap in opvallende, innovatieve presentaties te gieten.

​Binnen MADlab is er ruimte om mooie, nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van crossmediale toepassingen. Iedereen die verbonden is aan MADlab wordt aangemoedigd om in een vroegtijdig stadium na te denken over hoe de nieuwste technieken kunnen worden ontwikkeld en worden toegepast op de wensen en behoeften van de klanten.

Daarnaast vinden we het bij MADlab erg belangrijk om open te staan voor nieuwe generaties creatievelingen en developers uit de regio. MADlab biedt om deze reden studenten van verschillende opleidingsniveaus een plek om stage te lopen, afstudeeropdrachten te doen of om onderzoek uit te voeren. Hierdoor ontstaat er een hechtere verhouding tussen (regionale)opleidingen en het werkveld, waardoor studenten in staat zijn om tijdens de opleiding in aanraking te komen met de diverse disciplines en werkvormen die samenkomen in de praktijk.