PANalytical Insight Week – projection mapping

Twee maart vond de “ PANalytical Insight Week ” plaats. Tijdens de openingsavond ervan werd in het Theaterhotel hun nieuwste product Zetium gepresenteerd met een avondvullend programma. In de zaal in het Theaterhotel in Almelo zaten 600 Panalytical medewerkers van over de hele wereld, om zich te laten informeren over het nieuwe product dat op de markt komt.

Om er een spectaculaire show van te maken zijn we door PANalytical gevraagd om, naast de live registratie, deze projection mapping klus op ons te nemen.

In deze compilatiefilm is de ontwerpfase, sounds design, technische uitvoering, wand bouw en een compilatie van de openingsavond zelf te zien.